Upphandling

 

Vi handlar inte bara upp. Vi tillhandahåller hela inredningsprocessen. Med andra ord inte bara delar av en inredning såsom arbetsplatser. All inredning ska tillsammans skapa den miljö som bäst återspeglar våra kunders behov. Med oss som partner har kunden kontroll över hela processen och att investeringen motsvarar satta kostnadsramar.

Våra inköp och upphandlingar baseras på en omsättning om ca 1,85 mdkr/år. Det säkerställer att våra kunder alltid får rätt ekonomiska förutsättningar vid sina inköp.

 

Rätt kompetens

 

I vårt omfattande nätverk finns ledande producenter och den mest lämpliga anlitas för kundens uppdrag.


Vidare till kundanpassat sortiment