Produktutveckling


Vi gör om special till kundanpassad standard. Det gör att kompletteringar och service går att räkna hem ekonomiskt.

I de fall prototyper behövs säkerställer vi rätt utförande och att resultatet i verkligheten motsvarar den bild kunden och arkitekten har. Varje kunds specifika förutsättningar styr den anpassning som tas fram samt valet av producent och fabrikat.

Arbetet med våra kunders inredning pågår så länge det går att förbättra och nya förutsättningar uppstår. Med tillgång till 22 showroom underlättar vi rätt produktval, bjuder på inspiration och blir en tydlig förankring mellan arkitekt och kund.


Vidare till upphandling