Inventering


Vi har alltid möjlighet att inventera och ta hand om er befintliga inredning och se till att den kommer till användning. Behövs central lagerhållning kan vi ombesörja en komplett hantering av den. På detta sätt får våra kunder en kostnadseffektiv investering i sin nya arbetsmiljö.


Vidare till leverans