Efterservice

 

Önskas efterinställning eller demonstrationer planerar och genomför vår projektledare det tillsammans med kund och eventuell företagshälsovård.

Vi har också möjlighet att erbjuda en användar-
besiktning som innebär att vi går igenom aktuell inredning efter två till fem år och protokollför brister och rekommenderar åtgärder. Behövs reparation ombesörjer vi det.  Detta gäller alla våra leveranser och kan även användas på äldre inredning.

Många av våra kunder uppskattar möjligheten att hyra våra utbildade inredningsmontörer för interna arbeten. Ska exempelvis avdelningar flytta eller golven underhållas går det bra att hyra vår personal.


Vidare till finansiering