Vårt miljötänk


Att värna om miljön är en självklarhet.
Input interiör jobbar aktivt och löpande med förbättringar och har höga krav på den interna verksamheten. Vårt miljöarbete ska vara en naturlig del i vardagen och vi ska alltid sträva efter att göra de långsiktigt bästa miljövalen. Tillsammans med våra kunder och samarbets-
partners driver vi ett ständigt pågående arbete mot bättre miljöval och en hållbar inredning.
 

Gröna produkter

 

Faktum är att vi genom våra samarbetspartners ofta är först i världen med revolutionerande idéer och förbättrade produktionsmetoder.

 

Input interiör samt en stor del av vårt sortiment finns representerat i Västra Götalandsregionens Gröna Lista över produkter som uppfyller Svanens högt ställda krav beträffande miljön.
 

Höga krav

 

Brandskyddade textilier, högblanka lacker och krom har tidigare varit förenat med negativ miljöpåverkan men finns idag att tillgå i vårt sortiment som miljöprodukter. Tillsammans med medvetna kunder, partners och genom ett större engagemang hos producenter och formgivare påverkar vi forskning och produktutveckling.
En förändring som är positiv för alla och en anledning att handla miljösmart.