Input interiör förvärvar funkab AB

2008.04
Input interiör expanderar i södra Sverige och förvärvar inredningsföretaget funkab AB


Sune Lundqvist, ägare och VD i Input interiör är mycket nöjd över att presentera det nya förvärvet.

- ”Affären är en del i ambitionen att växa vidare och vara ett rikstäckande inredningsföretag med det stora företagets synergieffekter och det lokala kontorets närvaro och service. Genom att växa på bred front kan vi på ett bättre och mer rationellt sätt ta hand om våra kunder, deras behov, tillväxt och utveckling” - säger han.

funkab är ett välkänt företag inom inrednings-Sverige. Företaget har funnits sedan 1973 och drivs med stort engagemang från ägare och medarbetare. funkab är etablerade inom de affärsområden som Input interiör verkar (näringsliv, hotell/restaurang, skola/utbildning, vård/omsorg). Bland funkabs kunder finns bl.a. Egmont Kärnan i Malmö, Allers förlag i Helsingborg, Max Mathissen i Helsingborg, Hi3G i Stockholm, Ernst & Young i Helsingborg, Skanska i Malmö, Löwander & Partners i Helsingborg och Eurolink i Ljungbyhed m. fl.

- ”Det är med glädje jag kan meddela att vi från och med idag tillhör Skandinaviens ledande och största fristående
inredningsföretag! Jag är också glad för att få presentera Input interiörs affärsidé: Att tillhandahålla behovsanpassad inredning utifrån kundernas förutsättningar beträffande design, profil, ergonomi och ekonomi. Det vill säga samma affärsidé som ständigt präglat vår verksamhet. Skillnaden är att vi nu har en styrka av ytterligare 19 utställningar och kontor i Sverige, 225 nya medarbetare och inköp motsvarande en omsättning på drygt 900 miljoner kronor/år”
- säger Thorbjörn Widerberg, tidigare ägare och VD i funkab, som förblir ansvarig för verksamheten i Helsingborg.

Branschen har utvecklats, idag handlar det inte ”bara” om möbler utan om kunders identitet och profil. Ergonomi och ekonomi är självklara förutsättningar. När man skaffar ny inredning är arkitektens roll och vårt samarbete viktigt för att hitta rätt inredning utifrån kundernas profil på sin verksamhet.

- ” Vi har varit gynnade av en stark drivkraft att vara just ett fristående inredningsföretag. Det möjliggör att fokus ligger på inredning utifrån kundens förutsättningar” - säger Sune Lundqvist som har ambitioner att expandera vidare.
Skriv ut
Close