Jackpot för Input interiör

2011.03
Avtal med över 80 kommuner och landsting.

Input interiör är ett av de företag som vunnit upphandlingen om att få leverera möbler och inredning till över 80 kommuner, landsting och kommunala bolag.

Avtalet som värderas till över 220 miljoner kronor per år löper under 3 år med option på ytterligare ett fjärde år och är upphandlat av SKL Kommentus. Åtagandet innefattar leveranser av möbler till samtliga kommuner, kommunala bolag och landsting som valt att ansluta sig till SKL Kommentus upphandling.

Totalt handlar det om möbler och inredning inom 10 kategorier; Kontorsmöbler, arbetsstolar, belysning, textilier, värdeskåp, arkiv/förråd samt inredning till skola, förskola, äldreomsorg, och övriga allmänna utrymmen. Avtal ska tecknas med drygt 10 olika leverantörer fördelade i dessa olika kategorier av möbler. Input interiör har i detta sällskap kammat hem ordentlig jackpot.

- ”Det får man absolut säga att vi gjort. Vi är rangordnade som 1:a i 6-7 kategorier av totalt 10 och 2:a i ytterligare 2 av dem. Detta ger oss en klar fördel i kommande inköp då vi faktiskt erbjuder det mest förmånliga avtalet avseende pris och kvalité” säger Mille Milehem, Vice VD marknad och försäljning.

Avtalet skrivs med flera leverantörer som kvalificerat sig. Dessa leverantörer är därefter rangordnade beroende på hur förmånligt anbud de offererat. Avtalskunderna kommer att göra sina avrop hos den leverantör som erbjuder det som bäst passar deras behov i varje enskilt fall. Dock har Stockholm Stad och Stockholms läns landsting tagit beslutet att göra alla sina inköp som vardera understiger 80 000 kronor hos den som är rangordnad 1:a. Input interiör har sedan tidigare avtal med många av de anslutna avtalskunderna men då utan rangordning som är den stora skillnaden.

- ”Att Stockholm stad och landsting vill handla upp allt under 80 000 kronor hos den som är rangordnat 1:a, dvs oss på Input interiör gör att vi kalkylerar en kraftig tillväxt under denna avtalsperiod. Förhoppningsvis kommer även de övriga avtalskunderna att prioritera Input interiör som lämnat det mest konkurrenskraftiga anbudet och det ger oss en klar fördel i detta avtal” säger Mille Milehem.

De flesta löpande inköpen understiger 80 000 kronor, så Input interiör räknar med ytterligare anställningar på kontoret i Stockholm där det idag arbetar strax under 50 personer. Tillsammans med de anställningar som gjorts i förebyggande syfte är man väl rustade att möta kunderna inom Stockholm Stad och Stockholms läns landsting.
Skriv ut
Close